Téma: Škola blízká přírodě

Základní škola Slatiňany svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě.*

Jak se nám daří naplňovat jeho část o vztahu k přírodě? Na jedné straně je to práce s přírodovědnými a ekologickými tématy v hodinách, na straně druhé část provozní. V každé třídě se třídí papír a plast, v některých třídách 1. stupně i kompostovatelný odpad.

Pokračovat ve čteníTéma: Škola blízká přírodě“

Téma: Vybavení přístavby přístaby

Rozšíření kapacity objektu ZŠ Slatiňany – Nový interiér
Projektová kancelář: Med Pavlík architekti, Pardubice; Finanční rozpočet projektu: 1.269.000,- Kč vč. DPH; Plánovaný termín zahájení projektu 5/2021.*

3/2021: Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o oznámení o výběru dodavatele na akci týkající se dodávky vybavení (do nové přístavby). Celkem z 14 nabídek byla vybrána společnost CADMIAprint s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 698 945Kč vč. DPH.*

4/2021 – CADMIAprint odstoupil od výběrového řízení z důvodu ceny,

Pokračovat ve čteníTéma: Vybavení přístavby přístaby“

Téma: Projekt Zarhada v podzámčí

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil výzvu Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu.
Na základě této výzvy podala Mateřská škola Děvčátka Momo projekt. S realizací byla seznámena Rada města Slatiňany.
Jestli bude projekt vybrán a podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky se dozvíme až v červnu.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Projekt Zarhada v podzámčí“

Téma: Financování školní jídelny

Školní jídelna je městské zařízení a proto do ní město musí investovat. Nicméně u státních a městských organizací není z principu zaručena efektivnost a hospodárnost provozu jako u soukromých a tak není od věci to občas sledovat.

Roční obrat školní jídelny je kolem 7,5 mil. Kč (z toho 5 mil. školní obědy, 2,5 mil. zbytek) *1.

Investice do školní jídelny

datum
věc
tis.Kč
pozn.

21.1.2019
nová myčka
579
dosavadní myčka fungovala 15 let

5.11.2018
nákup elektrického kráječe na knedlíky
65

11.11.2019
oprava střechy a schodů
148

6.4.2020
varný plynový kotel 150L
156

31.5.2021
elektrický rozvaděč
313

 

Pokračovat ve čteníTéma: Financování školní jídelny“

Téma: Přírodní zahrada a učebna

Vybudování přírodní zahrady a učebny je jedním ze záměrů ŠVP (kap. 3.1.).

Některé součásti plánované přírodní zahrady jsou již hotové:

  • záhonky,
  • hmyzí hotel, broukoviště a motýlí zákoutí,
  • jezírko.

Dále připravujeme:

  • bilinková spirála,
  • zastřešení.

Po dokončení bychom rádi dosáhli certifikátu „Přírodní zahrada“.

Po dokončení by některé prvky mohly vypadat třeba takto:

 

Pokračovat ve čteníTéma: Přírodní zahrada a učebna“

Téma: Školka – městská mateřská škola

MŠ Slatiňany. Městskou školku provozuje Město Slatiňany, v 5ti třídách má kapacitu 137 dětí. Bere děti od 2 let věku po předškolní.

ředitelka Mgr. EVA TOMIŠKOVÁ tel 466566798 

Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 6.00 do 15.30 hod. Zákonní zástupci musí přivést své dítě do 7.45 hod.*2

Roční obrat městské mateřské školy je kolem 13 mil. Kč *.

Pokračovat ve čteníTéma: Školka – městská mateřská škola“