Téma: Nedostačující kapacita školky

Na zastupitelstvu 21/6/2023 byl vznesen dotaz na převis žádostí pro vstup do městské mateřské školy.

Diskutujeme to s paní ředitelkou, polovina přihlášených se nedostala; problém je školková turistika, kdy přihlásí rodiče děti účelově jen pro dobu zápisu – to snad vyřeší legislativa.*

Do základní školy se dostali všichni. Stav monitorujeme, ale žádná opatření zatím neplánujeme.*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Nedostačující kapacita školky“

Téma: Škola blízká přírodě

Základní škola Slatiňany svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě.*

Jak se nám daří naplňovat jeho část o vztahu k přírodě? Na jedné straně je to práce s přírodovědnými a ekologickými tématy v hodinách, na straně druhé část provozní. V každé třídě se třídí papír a plast, v některých třídách 1. stupně i kompostovatelný odpad.

Pokračovat ve čteníTéma: Škola blízká přírodě“

Téma: Vybavení přístavby přístaby

Rozšíření kapacity objektu ZŠ Slatiňany – Nový interiér
Projektová kancelář: Med Pavlík architekti, Pardubice; Finanční rozpočet projektu: 1.269.000,- Kč vč. DPH; Plánovaný termín zahájení projektu 5/2021.*

3/2021: Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o oznámení o výběru dodavatele na akci týkající se dodávky vybavení (do nové přístavby). Celkem z 14 nabídek byla vybrána společnost CADMIAprint s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 698 945Kč vč. DPH.*

4/2021 – CADMIAprint odstoupil od výběrového řízení z důvodu ceny,

Pokračovat ve čteníTéma: Vybavení přístavby přístaby“

Téma: Projekt Zarhada v podzámčí

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil výzvu Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu.
Na základě této výzvy podala Mateřská škola Děvčátka Momo projekt. S realizací byla seznámena Rada města Slatiňany.
Jestli bude projekt vybrán a podpořen Státním fondem životního prostředí České republiky se dozvíme až v červnu.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Projekt Zarhada v podzámčí“