Téma: Vyhláška o platbě za odpad od 2025

Město Slatiňany

Zastupitelstvo města Slatiňany

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

(schválen zastupitelstvem v červnu 2024, zveřejněna 6/2024)

Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 19/6/2024 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm.

Pokračovat ve čteníTéma: Vyhláška o platbě za odpad od 2025″

Téma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo, jejímž předmětem bude vypracování plánu odpadového hospodářství města Slatiňany na roky 2023–2027, společností ISES, s. r. o.*

Pokračovat ve čteníTéma: Plán odpadového hospodářství města Slatiňany 2023-2027″

Téma: Osadní výbor Škrovád

Osadní výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro část obce.

Kontakt:

Členové: Marie Picpauerová; Klára Sýkorová; Jitka Zahradníková. Dále:  Vladimír Bálek, Blanka Bálková, Lukáš Beer, Michal Dočkal, Kamil Urbánek,  Anna Vašáková

Zasedání osadního výboru bude probíhat vždy pravní středu v měsíci od 18 hodin v hospodě na návsi. 

Pokračovat ve čteníTéma: Osadní výbor Škrovád“

Téma: Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor musí být nejméně tříčlenný, maximální počet členů není nijak omezen, *

Kontrolní výbor  kontroluje  *

Členové výboru od roku 2022:

  1. Šťastný Stanislav Funkce: předseda kontrolního výboru Kandidující za: ODS+TOP 09
  2. Kunc Tomáš Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: SNK-ED
  3. Opavská Alena Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: Vraníci
  4. Steklý Vít Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: ODS+TOP 09
  5. Zahradník Jaroslav Funkce: člen kontrolního výboru Kandidující za: SPD

O provedené kontrole musí výbor pořídit zápis,

Pokračovat ve čteníTéma: Kontrolní výbor zastupitelstva“