Památná lípa vysazena ke 100 výročí republiky

Během oslav v předvečer oslav 100. výročí založení čs. republiky u Švýcárny byla za účasti zástupců partnerských měst, za čestných výstřelů a netuctového ohňostroje vysazena lípa.

Pokračovat ve čtení „Památná lípa vysazena ke 100 výročí republiky“

V případě zablokování prostoru za obchodem snadněji vznikne zácpa

Současný vjezd je širší a za určitých okolností umožňuje odstavit nebo otočit vozidlo v případě, že je prostor za obchodem nečekaně zablokován zásobováním. Uvažovaný vjezd je užší.

Parkoviště ve vjezdu tedy využít i v případě zablokovaného prostoru za obchodem tak, že při výjezdu auto vycouvá do silnice, ač to není zcela podle předpisů.

Pokračovat ve čtení „V případě zablokování prostoru za obchodem snadněji vznikne zácpa“

Cyklistika může odhlečit automobilové dopravě

Jezdit autem je pohodlné, snadné, rychlé a čím dál dostupnější. Zatímco před 20ti lety bylo u každého domu či bytu nejvýš jedno auto, dnes už jsou běžné dvě …  bude hůř. Jenže ulice se tak rychle nezvětšují…

Ovšem na některé jízdy není doprava autem proti jiným způsobům dopravy přidanou hodnotou, už třeba jen proto, že vyžaduje další (i nefinanční) výdaje: na hluk, bezpečnost, zaplnění ulic stojícími i jedoucími vozidly, což se vlastně vrací i přímo proti řidičům.

Pokračovat ve čtení „Cyklistika může odhlečit automobilové dopravě“

Téma: Připomínka holocaustu – nezapomínejme na židovské spoluobčany

Holocaust, čili snaha nacistického režimu vyhladit Židy, při které padla za oběť asi 1/3 z původní světové populace kolem 30 mil. osob, by nebyla tak úspěšná bez podpory nebo aspoň tichého souhlasu většiny ostatních občanů a spoluobčanů, kteří jim nejspíš sice nepřáli tak drsný osud, ale umožnili ho.

Přitom na začátku válku tyto snahy vypadaly celkem nevinně… ale když už nacisté převzali moc od občanů (demokracii v totalitu), pak stejnému osudu jako Židé čelili i postižení,

Pokračovat ve čteníTéma: Připomínka holocaustu – nezapomínejme na židovské spoluobčany“

Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti

Lidé jsou stále stejní. Touhy a potřeby, které řídí lidské konání, byly za antického Řecka podobné jako dnes.

Přitom naše společnost je objektivně bohatší a soužití lidí klidnější, než dříve, kdy bylo přitom násobně méně lidí. Co je tedy dnes jinak? Dnes umíme účinněji získávat prostředky k žití, ale také máme účinnější společenská pravidla. Jak výrobní schopnosti tak společenské uspořádání se vyvíjely stovky let a jen díky analýze a poučování se z neúspěchů minulých.

Pokračovat ve čtení „Je nutné stále připomínat minulá selhání společnosti“

Téma: Rozhodování o společných věcech

Významnější akce ovlivňují každodenní život mnoha občanů. Různí občané mají různá očekávání a potřeby, takže konečné rozhodnutí se nikdy „nezavděčí všem“,  ale určitě lze najít řešení více vyhovující více lidem. Bohužel, ani zastupitelé nemají vždy přesnou představu, co občany v určité části obce nebo nějakou skupinu občanů trápí. A nemají ani možnost s nějakým přiměřeným úsilím vždy se všemi pobavit. Proto není od věci zamyslet, jestli by tomu nešlo pomoci.

Pokračovat ve čteníTéma: Rozhodování o společných věcech“

Téma: Včasné informování o významných společenských věcech

Projekty jako rekonstrukce ulice, změna veřejného osvětlení, zrušení stavebního odboru a další milionové investice by bylo dobré oznámit a vysvětlit občanům dříve, než se o nich rozhodne, aby se mohli podílet demokraticky na rozhodování.

Pokračovat ve čteníTéma: Včasné informování o významných společenských věcech“

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami.

Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají občané jako jednotlivci právo zasahovat také. Je k tomu několik nástrojů zaručených zákony, včetně úřední desky, možnosti odvolání na různé úřady apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech“