Téma: Evangelický kostel ve slatiňanech

Evangelický kostel ve Slatiňanech

Od roku 1932 jsou Slatiňany kazatelskou stanicí sboru Českobratrské církve evangelické v Chrudimi, který se vznikl v roce 1895 oddělením od sboru v Dvakačovicích.

informační tabule evangelického kostela ve Slatiňanech
informační tabule evangelického kostela ve Slatiňanech

Základní kámen slatiňanského evangelického kostela byl položen 10. března 1935 a už 22. září téhož roku byl stavitelem Antonínem Dostálem kostel dokončen a slavnostně otevřen. Tehdejším stavbařům tedy stačil pouhý půlrok.1

Ač byl kostel hojně využíván, sbor ve Slatiňanech nikdy založen nebyl, a tak po celou dobu své existence zůstal jen kazatelskou stanicí.1

Zatímco tehdy býval kostel každý týden zaplněn, neboť do něj chodívali evangelíci z řady okolních vesnic, dnes se v něm bohoslužby konají pouze jednou za měsíc a zúčastňuje se jich méně než deset věřících. Bohoslužby zde slouží farářka chrudimského sboru. Hlavní sál kostela ale není vůbec využit, ta hrstka lidí by se v něm doslova ztratila. V kostele je ještě menší
sál, jenž se dá trochu vytopit plynovými kamny a je tak na bohoslužby využíván. V tomto sálku najdete i jednu velikou vzácnost, prastaré harmonium. Bohužel je využíváno velice zřídka. Na kůru jsou i varhany, avšak jejich stav není nejlepší. Ostatně v nejlepším stavu není celý kostel. Elektřina je ještě původní, voda v kostele zavedena není, o výměnu si už dávno říkají okna i dveře, omítka opadává. Občas se v kostele uskuteční pohřeb, ale svatbu nebo křest si paní farářka, která je ve funkci od roku 2007, nepamatuje
1

Vzhledem k malému využití kostela a jeho technickému stavu se staršovstvo (volený orgán sboru) rozhodlo ke konci roku 2023 kazatelskou stanici ve Slatiňanech zrušit. Jaké bude další využití kostela, to v tuto chvíli nikdo neví.1

  1. Ozvěny 6/2023 – CHODÍME KOLEM NĚJ – Zdeněk Jirásek[][][][]

3 komentáře u „Téma: Evangelický kostel ve slatiňanech“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.