Téma: Jihovýchodní obchvat Pardubic

Jihovýchodní obchvat by měl vést od kruhového objezdu u Dražkovic do městské části Pardubičky, kde se v úseku mezi stanovištěm záchranky a Foxconnem napojí na současnou silnici do Černé za Bory. Odhadované náklady jsou kolem šesti set milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic plánuje, že stavba by mohla začít v roce 2023 a hotovo by mohlo být o dva roky později.*

Plán PŘÍPRAVY / REALIZACE *

  • ZP: Schválení záměru projektu 05/2002
  • EIA: Stanovisko EIA 03/2004
  • UR: Vydání územního rozhodnutí 08/2020 (skutečnost 5/2021)
  • SP: Vydání stavebního povolení 2022
  • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení 2023
  • ZS: Zahájení výstavby 2023
  • UP: Uvedení do provozu 2025

Pokračovat ve čteníTéma: Jihovýchodní obchvat Pardubic

Téma: Na hlavní silnici proti hospodě U zámku u č.p. 568 se při větším dešti tvoří kaluž

Dešťová voda z Jiráskovy ulice vtéká na hlavní silnici a tam tvoří kaluž před čp.568. Dešťová voda vtéká do první kanalizační vpusti na ulici T.G.M., další vpusť je na této straně ulice po několika desítkách metrů ještě před ulicí Vrchlického. Podélný profil vozovky zde tvoří jakousi prohlubeň kde se může voda hromadit.

Zdá se, že nainstalované dvě vpusti nezvládnou větší srážky bezpečně odvést do kanalizační stoky.

Pravděpodobná příčina je zanesení vpustí a trubek nečistotami,

Pokračovat ve čteníTéma: Na hlavní silnici proti hospodě U zámku u č.p. 568 se při větším dešti tvoří kaluž“

Téma: Louže na silnici před restaurací U zámku

Na hlavní silnici I/37 proti hospodě u úřadu se při dešti dělá louže, ze které stříká voda při průjezdu aut na chodník a zeď hospody. V trávníku u silnice je proto vybudována dřevěná zástěna, ale funguje jen částečně. Přitom poblíž jsou kanály a povrch byl nedávno obnoven. Příčina je v tom, že komunikace je níže, než kanály, a tak je voda obtéká.

Problém byl zmíněn i na zastupitelstvu 11.12.2019,

Pokračovat ve čteníTéma: Louže na silnici před restaurací U zámku

Téma: Pytle s odpadky na I/37 mezi Chrudimí a Pardubicemi

Na I/37 mezi Chrudimí a Pardubicemi, kde leží prý už asi měsíc podle svodidel několik plných pytlů s logem AVE s odpadky. Snad jako produkt úklidové akce ke Dni země.

Pokračovat ve čteníTéma: Pytle s odpadky na I/37 mezi Chrudimí a Pardubicemi

Téma: Křižovatka Tyršova – Nádražní

Křižovatka sice vedlejších silnic v zástavbě, ale poměrně frekventovaná vzhledem k blízkosti Společenského domu a Sokolovny a také kvůli jednosměrkám v Palackého a Klášterní ulici, které svádějí dopravu v opačném směru z těchto ulic.

Pokračovat ve čteníTéma: Křižovatka Tyršova – Nádražní“

Téma: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Rekonstrukce Klášterní ulice od TGM po Tyršovu. V celé délce je ulice jednosměrná a průjezdná od TGM, vozovka bude rozdělena na pruh pro parkování a pruh pro průjezd.

Současně budou rekonstruovány křižovatky Tyršova – Klášterní a Tyršova – Nádražní: prostor křižovatky bude zvýšen a bude fungovat jako retardér pro zklidnění provozu.

Oproti Koncepci dopravy v klidu však nevzniknou původně navrhovaná parkoviště u přilehlých bytovek.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce Klášterní ulice (od TGM po Tyršovu)

Téma: Rekonstrukce ulic

Nic nevydrží věčně, a tak i povrch vozovek a chodníků v obci je nutné obnovovat. Přitom lze někdy zohlednit i požadavky na změny dispozic tak, aby byly ulice bezpečnější, nebo se na nich dalo legálně parkovat.

Zároveň je nešťastné, pokud se občané dozví o zahájení rekonstrukce ulice před jejich domy až v okamžiku, kdy je projekt hotový, investice schválena zastupiteli a je vybrána firma. Pak už se s tím dá velmi těžko něco dělat a projekt měnit.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce ulic“

Téma: Křižovatka TGM – Jungmannova

Jungmannova ulice je hlavní cesta pro obsluhu sportovišť a plovárny na TGM, je na ní nárazově velký provoz. Proto je třeba zajistit dobré rozhledové podmínky při vyjíždění, zejména směrem na jih, protože na druhé straně je brána podniku, kde nic obyčejně nestojí.

Pokračovat ve čteníTéma: Křižovatka TGM – Jungmannova“

Téma: Doprava v klidu, čili parkování ve městě

Doprava v klidu (někdy spíš v neklidu:) je problém všech vyspělých zemí světa, protože aut přibývá rychleji, než místa. A bohužel ne každý řidič bere ohledy na druhé tak, jak by si mnozí představovali (možná i on sám:).

Totéž platí i v našem městě, a proto je na místě parkování řešit, mají-li Slatiňany zůstat místem, kde se „dobře žije“.

Pokračovat ve čteníTéma: Doprava v klidu, čili parkování ve městě“

Téma: Nebezpečné přecházení přes TGM

Ulice TGM prochází středem města, a proto je její přecházení třeba řešit.

Zvlášť v době dopravní špičky trvá i několik minut, než lze přejít TGM mimo přechody. Přechody jsou v délce 1,5 km od benzínky k šišáči jen čtyři, dále jsou dva poblíž městského úřadu.

Budování dalších přecházecích míst (přechodů nebo „míst pro přecházení„, kde mají přednost auta, ale pro chodce jsou bezpečné) se brání jak město,

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení přes TGM