Téma: Jihovýchodní obchvat Pardubic

Jihovýchodní obchvat by měl vést od kruhového objezdu u Dražkovic do městské části Pardubičky, kde se v úseku mezi stanovištěm záchranky a Foxconnem napojí na současnou silnici do Černé za Bory. Odhadované náklady jsou kolem šesti set milionů korun. Ředitelství silnic a dálnic plánuje, že stavba by mohla začít v roce 2023 a hotovo by mohlo být o dva roky později.*

Plán PŘÍPRAVY / REALIZACE *

  • ZP: Schválení záměru projektu 05/2002
  • EIA: Stanovisko EIA 03/2004
  • UR: Vydání územního rozhodnutí 08/2020 (skutečnost 5/2021)
  • SP: Vydání stavebního povolení 2022
  • VŘ: Vyhlášení výběrového řízení 2023
  • ZS: Zahájení výstavby 2023
  • UP: Uvedení do provozu 2025

Pokračovat ve čteníTéma: Jihovýchodní obchvat Pardubic

Téma: Na hlavní silnici proti hospodě U zámku u č.p. 568 se při větším dešti tvoří kaluž

Dešťová voda z Jiráskovy ulice vtéká na hlavní silnici a tam tvoří kaluž před čp.568. Dešťová voda vtéká do první kanalizační vpusti na ulici T.G.M., další vpusť je na této straně ulice po několika desítkách metrů ještě před ulicí Vrchlického. Podélný profil vozovky zde tvoří jakousi prohlubeň kde se může voda hromadit.

Zdá se, že nainstalované dvě vpusti nezvládnou větší srážky bezpečně odvést do kanalizační stoky.

Pravděpodobná příčina je zanesení vpustí a trubek nečistotami,

Pokračovat ve čteníTéma: Na hlavní silnici proti hospodě U zámku u č.p. 568 se při větším dešti tvoří kaluž“

Téma: Louže na silnici před restaurací U zámku

Na hlavní silnici I/37 proti hospodě u úřadu se při dešti dělá louže, ze které stříká voda při průjezdu aut na chodník a zeď hospody. V trávníku u silnice je proto vybudována dřevěná zástěna, ale funguje jen částečně. Přitom poblíž jsou kanály a povrch byl nedávno obnoven. Příčina je v tom, že komunikace je níže, než kanály, a tak je voda obtéká.

Problém byl zmíněn i na zastupitelstvu 11.12.2019,

Pokračovat ve čteníTéma: Louže na silnici před restaurací U zámku