Téma: Evangelický kostel ve slatiňanech

Od roku 1932 jsou Slatiňany kazatelskou stanicí sboru Českobratrské církve evangelické v Chrudimi, který se vznikl v roce 1895 oddělením od sboru v Dvakačovicích. v roce 1935 zde byl postaven kostel. Zdroj: www.vychodni-cechy.info/slatinany/13_53405_evangelicky-kostel/ Zdroj: mapy Google Zdroj: www.krasnecesko.cz/lokality/38918-evangelicky-kostel-slatinany-kostel.html34 Zdroj: Sbor Českobratrské církve evangelické v Chrudimi

Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů. Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem. Zdroj: oficální web zámku

Téma: Přírodní zahrada a učebna

Vybudování přírodní zahrady a učebny je jedním ze záměrů ŠVP (kap. 3.1.). Některé součásti plánované přírodní zahrady jsou již hotové: záhonky, hmyzí hotel, broukoviště a motýlí zákoutí, jezírko. Dále připravujeme: bilinková spirála, zastřešení. Po dokončení bychom rádi dosáhli certifikátu “Přírodní zahrada”. Po dokončení by některé prvky mohly vypadat třeba takto:   Zdroj: ŠVP (Školní vzdělávací program) MŠ … Pokračovat ve čteníTéma: Přírodní zahrada a učebna”