Téma: Nedostačující kapacita školky

Na zastupitelstvu 21/6/2023 byl vznesen dotaz na převis žádostí pro vstup do městské mateřské školy.

Diskutujeme to s paní ředitelkou, polovina přihlášených se nedostala; problém je školková turistika, kdy přihlásí rodiče děti účelově jen pro dobu zápisu – to snad vyřeší legislativa.*

Do základní školy se dostali všichni. Stav monitorujeme, ale žádná opatření zatím neplánujeme.*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Nedostačující kapacita školky“

Téma: Škola blízká přírodě

Základní škola Slatiňany svým školním vzdělávacím programem Škola blízká přírodě a lidem zaměřuje svou pozornost na péči o dobré mezilidské vztahy a úctu k přírodě.*

Jak se nám daří naplňovat jeho část o vztahu k přírodě? Na jedné straně je to práce s přírodovědnými a ekologickými tématy v hodinách, na straně druhé část provozní. V každé třídě se třídí papír a plast, v některých třídách 1. stupně i kompostovatelný odpad.

Pokračovat ve čteníTéma: Škola blízká přírodě“

Téma: Historie Švýcárny

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč, většina byla z dotace, při které kraj největším městům nabídl 30 milionů na rozvoj –

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Švýcárny“