14. zasedání městského zastupitelstva – pohledávka p.Chrbolky, prodej městských bytů; cenzura v Ozvěnách; reflexe k nákupu areálu u nádraží

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 24. dubna 2024 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. 1

Chybí: I. Jeník, Holeka, Kunc, Sobotková, Zahradník
 1. Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Řešení požadavku společnosti TOLUP COMPANY s.r.o. (Pohledávka p. Chrbolky)
  1. pohledávku požaduje firma Tolup Compady
  2. M. Chalupník: finanční výbor (jehož je člen i I.Jeník) doporučuje neproplácet nic a nechat to na soud (žádá jiná firma, nebyla na to objednávka, poškozený nabízí směsnou slevu (ca. 20 tis při pohledávce kolem 800tis)
  3. S. Šťastný – kontrolní výbor navrhuje ještě vyjednávat
  4. V. Peřina – kompost je ceněná komodita, někde za ni platí, než abychom my platili za její likvidaci, podle p. Chrbolky se to vozilo na zemědělské pozemky
  5. V. Steklý – objednávka byla vystavena až dodatečně, město mělo poškozeného zastavit
  6. J. Brůžek – p. Chrbolka byl seznámen se závěry finančního i kontrolního výboru, je připraven jednat, ale slevu dávat nechce, je připraven se i soudit
  7. p.Chrbolka přišel na konec projednávání 
  8. hlasování: usnesení o vyhovění i nevyhovění požadavku nebylo schváleno, výzva k dalšímu jednání (pro 10)
 3. Dohoda o uznání dluhu s VaK Chrudim
  1. rozšíření kanalizace proti benzínce
  2. pro 14, proti 2
 4. Záměr prodeje objektu bývalé Modely č.p. 49 v ulici Vrchlického ve Slatiňanech včetně souvisejících nemovitostí
  1. J.Brůžek: p.Boháč má zájem vybudovat zde seniorcentrum
  2. J.Brůžek: momentálně se obnovuje stavební povolení (po aktualizaci územního plánu); ale to neznamená, že se to bude stavět, je to např. podmínka pro získání dotace
  3. M.Chalupník: Finanční výbor nedoporučuje prodej, je to pěkné místo
  4. zájemce o koupi není přítomen
  5. proti: 15, pro 1
 5. Dodatek č. 1  ke zřizovací listině Základní umělecké školy Slatiňany
  1. pro: všichni
 6. Schválená rozpočtová opatření města Slatiňany na r. 2024
  1. V.Steklý: p. Pešek dříve říkal, že další peníze už nebude potřebovat (původně měl být údajně dražší systém a ten je v rozpočtu)
  2. p.Pešek: už to řešil finanční výbor – v rozpočtu to nebylo, protože rada rozhodla o dodávce systému až v listopadu, proto to nešlo dát do rozpočtu; těch 1,5mil na Gordic bylo v rozpočtu 2023, v 2024 už ne
  3. p.Hanušová: vícenáklady vznikly z nutnosti školení dalších zaměstnanců 
  4. pro: 14, proti 2
 7. Prodej bytových jednotek č.p. 832-835, Staré náměstí, Slatiňany
  1. hlasovalo se o každém bytu zvlášť, celkem tedy 26 hlasování – schváleno
 8. Pověření starosty a místostarosty do VaK Chrudim
  1. Drobná změna změní  na doporučení právníka – předchozí usnesení pověřovalo starostu k účastni na „valné hromadě“, zatímco nové bude „na valných hromadách“
  2. V roce 2030 skončí smlouva s firmou VS Chrudim a VAK začal tedy řešit další postup.
  3. Pověřuje J.Brůžka a v jeho nepřítomnosti M.Harsu
  4. pro: všichni
 9. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v k.ú. Slatiňany
  1. J.Brůžek: příjezdová cesta z ulice Čechova – žádají všichni majitelé okolních nemovitostí – Novákovi, Víšek a Víšková (Víškovi), převod od města na obyvatele, kteří řeší povolení stavby, kterým vlastnictví města vadí. Za mě městu odprodej nevadí, pokud s tím budou souhlasit všichni, kdo s ní sousedí.
  2. P.Novák: v 80. letech jsem ten pozemek dostal od prarodičů, ale nešlo to převést, tak jsme to prodali státu a on nám to dal k užívání.
  3. pro: všichni
 10. Rozpočtové opatření
  1. p.Hanušová: přesun 1,5 mil. na opravu fasády z investic do oprav, za 115 tis. se koupila keramická pec, zbytek by se převedl do oprav. Výše rozpočtu se nemění.
  2. Šťastný: město promarnilo možnost provést komplexní energetické řešení (fasáda, okna, topení) z dotace – která je min. 3 mil. bez DPH . Jaký na to má názor energetický poradce? Nebojí se město, že to bude muset za pár let stejně řešit?
  3. P.Šotta: všechny úpravy jsou provedeny – kotel, vzduchotechnika, akustické dveře, trojskla nic neřeší. Nebylo by to efektivní. Není jisté, jestli by dotace vyšla a objekt by chátral dál. Řešili jsme to už s p.Odvárkou, celoroční náklady na topení jsou kolem 100tis. Kč.
  4. J.Brůžek: technický dozor p.Matoušek také zateplení nedoporučuje. Budeme znovu injektovat zdi proti vlhkosti, se kterou je problém. Oprava bude necelých 700 tisíc.
  5. J.Brůžek: Energetického manažera nemám, máme jen energetického poradce, ten nám radí s jinými věcmi – např. kotelnu a sledování spotřeby, zateplení jsme s ním neřešili. Nezateplila se ani ZŠ, je to také historická budova. Lepily by se na to polystyrenové šablony, které pak upadávají, podle mě to zateplení nemá smysl.
  6. pro: 14, proti 2
 11. Různé
  1. J.Brůžek: Trubky v třešňovce – investice VAK chrudim – poslední etapa převaděče – mezi úpravnou vody a vodojemem, v nejbližší době by mělo být zataženo potrubí, do konce června by měly skončit stavební práce, do konce srpna by mělo být vše uklizeno.
  2. J.Brůžek: pozvánka na Slatiňanské pozastavení
  3. Diskuse o cenzuře v Ozvěnách na dubnovém zastupitelstvu – slatinak.cz
  4. Stavební úřad – paní Křivská odchází na vlastní žádost, toto kolo bylo zrušeno (bez výběru uchazeče, byl přihlášen jeden), bude vypsáno další řízení, funkčnost řešíme s krajským úřadem, děláme vše pro zachování místního stavebního úřadu; v této oblasti panuje velká nejistota v souvislosti s novým Stavebním zákonem od léta
  5. Dopis na M.Kubína od finančního výboru, žádost o písemnou odpověď ohledně nákupu areálu u nádraží : Prodávaly se IKOV za 30mil, Leros za 10mil; v minulém zastupitelstvu jsem hlasoval legálně. Nemůžu za to, že finanční výbor tomu nerozumí, není kompetentní, je to věc jen starosty. Můj hlas nemá kdo prověřovat, to je moje demokratické právo a vaše neznalost.
   1. J.Brůžek: zastupitel ve střetu zájmů může hlasovat
   2. M.Chalupník: já jsem byl také pro nákup, ale za uvedenou cenu mi přišel drahý, proto bych nehlasoval, kdybych byl přítomen
 12. Diskuze a závěr
  1. Greguriovičová bylo by možné vyhláškou vyhlásit nedělní klid, nebo aspoň odpoledne. Jsou města, kde to funguje. 
   1. J.Brůžek: řešili jsme to, ale byly rozhodnutí soudu, že tyto vyhlášky nejsou platné a nejsou vymahatelné;
 1. pozvánka v PDF[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.