Návrh: Zpřístupnit nově vybudovaný ovál i pro veřejnost

Podle podmínek dotace na tartanový běžecký ovál je určitá přístupnost i pro neregistrované běžce. Proto se připravuje nový provozní řád, kde tato skutečnost bude zohledněna, aby veřejnost věděla, za jakých podmínek ho může také využívat a nedocházelo ke konfliktu se sportovci a správci.*

Pokračovat ve čteníNávrh: Zpřístupnit nově vybudovaný ovál i pro veřejnost

Návrh: V příjmech rozpočtu rozdělit položku poplatky do více položek

Jedna položka  1xxx Ostatní poplatky v tabulce příjmy

3

1xxx
OSTATNÍ POPLATKY
2 890 000

Přitom se skládá z několika položek:

1340
Poplatek za komunální odpad
2 320 000

1341
Ze psů
140 000

1343
Za užívání veřejného prostranství
30 000

1381
Odvod z loterií
400 000

(částky jsou z návrhu rozpočtu na rok 2023)

Zvlášť příjmy za komunální odpad jsou zásadní při posuzování výdajů na odpady.

Pokračovat ve čteníNávrh: V příjmech rozpočtu rozdělit položku poplatky do více položek

Návrh: Rozepsat výdaje na údržbu a činnost místní správy v rozpočtu mezi příslušné kapitoly, jak jen to lze

Konkrétně údržba na kompostárně, plovárně a Švýcárně stráví údržba stovky hodin ročně, což jen na mzdových nákladech jsou 100tisíce Kč, které by měly být započteny do uvedených provozů, pokud mají výdaje na ně odrážet přesněji, co nás ve skutečnosti stojí. Podobně údržba působí příležitostně v Mateřské, základní škole a DPS.

Podobně náplně některých pracovníků místní správy přímo souvisí s určitými kapitolami: odpady, hřbitov, investice, bytové hospodářství. V případě sdíleného úvazku dát poměrnou část výdajů.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rozepsat výdaje na údržbu a činnost místní správy v rozpočtu mezi příslušné kapitoly, jak jen to lze

Návrh: Sledovat % plnění jednotlivých kapitol rozpočtu

Jedna z nezdravých tendencí při tvorbě rozpočtu je snaha jednotek „nafukovat“ své potřeby, aby jim příště nebyl krácen. Hlavně v položkách, které se hůře hodnotí. To lze částečně ošetřit tím, že lze průběžně sledovat, jak se z dotyčné kapitoly průběžně čerpá. Pokud má ve 3/4 roku vyčerpáno např. 30%, tak je to přinejmenším podezřelé.

Nicméně dělat to ručně navíc k účetnictví je dosti pracné, ideální je, když je tato funkce propojená s účetnictvím,

Pokračovat ve čteníNávrh: Sledovat % plnění jednotlivých kapitol rozpočtu

Návrh: K tabulce s příjmy a výdaji rozpočtu přidat i dva minulé roky

Částky některých kapitol neznalým moc neřeknou, dokud je nesrovnají s delším obdobím, např. s dalšími roky. Jasně, dá se to dohledat, ale to už zabere práci a čas a ne každému to za to stojí. Dříve se to tak dělalo*:

Tyto dva sloupce by nebyly v usnesení, kterým zastupitelé schvalují rozpočet, aby byly by součást veřejného vyvěšení a podkladů pro ne. Akorát by se tento nový formát tabulky musel zapracovat do Vnitřní směrnice o rozpočtu města – slatinak.cz.*1

Pokračovat ve čteníNávrh: K tabulce s příjmy a výdaji rozpočtu přidat i dva minulé roky