Návrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

V předchozích dvou obdobích byl přehled projednávaných témat rady zveřejněný v Ozvěnách okomentován, tedy byl uveden i výsledek jednání a případné upřesnění (např. částky, další okolnosti, které vedly k rozhodnutí). Předminule komentoval Petr Kolek*.

Tento požadavek odpovídá také první programové tezi Sedmy, která je aktuálně nejsilnější v koalici vedoucí město: „prosazovat průhlednost, bezúhonnost a efektivitu komunální politiky a práce městského úřadu.“*

Pokračovat ve čteníNávrh: Konkrétnější zápisy rady do Ozvěn

Téma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Toto je pracovní verze mapy pracovní skupiny v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany . Mapa by měla být podkladem pro firmu připravující General dopravy a parkování a pravděpodobně se dostane i do Strategického plánu rozvoje města.

 

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

Níže je pracovní mapa pracovní skupiny,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Téma: Pracovní mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Pracovní mapa pracovní skupiny, která sloužila jako podklad pro zhotovitele, který z toho udělal dokument (odkazovaný výše).

Mapa slouží pouze pro zmapování „slabých míst“. Nemá řešit, jak se bude to které místo řešit a jestli to je vůbec jde.

Cílové skupiny jsou: cestující do školy a zaměstnání po městě, transport po městě na středně dlouhé vzdálenosti (návštěvy, nákupy) především seniorů, cesty k zastávkám veřejné dopravy, místní za sportem,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Téma: Propagační video města

V rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ jsou také prostředky na propagační video města Slatiňany. Video bude pravděpodobně umístěno na web města a promítáno návštěvníkům při různých příležitostech. Mělo by mít profesionální úroveň, mělo by představit město zejména návštěvníkům v pokud možno stručné a poutavé formě.

Video vytvořila agentura FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.  Kombinuje dvě dějové linky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s naším městem neodlučitelně spjatý.

Pokračovat ve čteníTéma: Propagační video města

Návrh: Průlehy v Třešňovce

Části Třešňovky jsou protkány rýhami a příkopy, které vedou víceméně po spádnici. Rýhy přispívají k rychlému odvodňování Třešňovky. V případě přívalových dešťů pak dochází k potížím v oblasti Podskály.

Navrhujeme vytvoření „kaskády“ drobných průlehů v podobě nízkých hrázek z hlíny a drnů ve výšce do 30 cm

Pokračovat ve čteníNávrh: Průlehy v Třešňovce

Téma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro motorovou dopravu v pohybu i v klidu (parkování), aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Téma: Cyklistická doprava podle Generelu dopravy

V roce 2022 zastupitelstvem schválná dokumentace:

Mapuje nebezpečná a neprůchodná místa pro cyklisty, aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.*

Návrhy řešení se zabývá Textová část dokumentu Generel dopravy – A. 1 Technická zpráva v kapitole 8.2. Cyklistická doprava.

Ve shodě s koncepcí dvou na sebe kolmých páteřních koridorů, popsanou podrobněji v kapitole 8.3 Pěší doprava,

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklistická doprava podle Generelu dopravy

Návrh: Zdvojkolejnění rosického železničního mostu přes Labe má zrychlit vlakové spojení do Pardubic

Podle registru smluv je konečná cena 2,68 miliardy korun. Pokračuje tak trend, kdy stavby na železnici proti odhadované ceně výrazně zdražují. V projektu byla odhadovaná cena 2,19 miliardy korun.

Správě železnic se v březnu zkomplikovaly plány na zahájení velké akce kvůli stavebnímu povolení, které napadla společnost SK – EKO Pardubice. Od středy ale může stavět. „Stavební povolení již nabylo právní moci,“ potvrdila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zdvojkolejnění rosického železničního mostu přes Labe má zrychlit vlakové spojení do Pardubic

Téma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro chodce, aby je bylo možno řešit koncepčně, tedy od nejvážnějších a v souvislostech než jen nějak nahodile.

Mapa je pouze pro zmapování „slabých míst“ bez ohledu na to, jak to budeme chtít řešit a jestli to je vůbec jde.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

5/2022 Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu