Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro cyklisty, aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Téma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro chodce, aby je bylo možno řešit koncepčně, tedy od nejvážnějších a v souvislostech než jen nějak nahodile.

Mapa je pouze pro zmapování “slabých míst” bez ohledu na to, jak to budeme chtít řešit a jestli to je vůbec jde.

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

V mapě jsou cesty označeny:

  1. tvarem
    1. čára –

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Návrh: Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov

Podle článku místostarosty Stanislava Šťastného v Ozvěnách bude vstup na hřbitov bude realizován širokou kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem v průběhu roku 2019.

Na obrázky návrh brány paní Odehnalové. Návrh byl schválem ZM.

Tuto variantu preferuje farnost.

Doplněno podle Ozvěn 7/2020

Na základě diskuze o koncepci této brány na stránkách zpravodaje Ozvěn a připomínek radnice ji ve veřejné soutěži navrhla mladá designérka P. N.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov

Návrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Švermově ulici

Jedná se o rekonstrukce veřejného osvětlení a to od nového chodníku od penzionu Bonet až k ulici Vítězství. Záměr spočívá v pořízení nových LED osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.*1

Akce by se mohla provést v roce 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

Část osvětlení bude rekonstruována současně s chodníkem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Švermově ulici

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Návrh: Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu Bonet až k Družstevní

Připravuje se chodník a veřejné osvětlení v ulici Švermova.

Níže je návrh pro územní rozhodnutí, což ještě není definitivní podoba pro stavbu a bude se k němu vyjadřovat ještě Rada města. Chodník na návrhu představuje žlutá a červená barva.

chodník Švermova – návrh – situace

Problém tohoto návrhu je, že velká část stromů podle silnice bude muset být skácena anebo bude ohrožena stavbou (dilema: chodník nebo stromy?).

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně od penzionu Bonet až k Družstevní