Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Návrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Uvažovaný parčík před Sokolovnou, tzv. Machačům palouk, na městském pozemku mezi Tyršovou a TGM.

Nový územní plán nevylučuje toto použití (konkrétně textová část).

Historicky zde měla vzniknou bytovka a také kulturní dům*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Téma: Mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro cyklisty, aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Téma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro motorovou dopravu v pohybu i v klidu (parkování), aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Téma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro chodce, aby je bylo možno řešit koncepčně, tedy od nejvážnějších a v souvislostech než jen nějak nahodile.

Mapa je pouze pro zmapování „slabých míst“ bez ohledu na to, jak to budeme chtít řešit a jestli to je vůbec jde.

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

V mapě jsou cesty označeny:

  1. tvarem
    1. čára –

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Téma: Propagační video města

V rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ jsou také prostředky na propagační video města Slatiňany. Video bude pravděpodobně umístěno na web města a promítáno návštěvníkům při různých příležitostech. Mělo by mít profesionální úroveň, mělo by představit město zejména návštěvníkům v pokud možno stručné a poutavé formě.

Video vytvořila agentura FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.  Kombinuje dvě dějové linky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s naším městem neodlučitelně spjatý.

Pokračovat ve čteníTéma: Propagační video města

Téma: Medlešická spojka

Přeložení trati Chrudim – Rosice n.L. přes Medlešice do Pardubiček a odtud po vlečce na hlavní nádraží.

Tato idea je dosti stará a byla předmětem několika studií. Záměr výstavby Medlešické spojky byl prověřován v roce 2008 v dokumentaci „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka“ (PD+IZ,SUDOP PRAHA 2008). Předmětem řešení byla vlastní spojka, která navazovala na stavbu Sanační průjezd železničním uzlem Pardubice. Při projednávání se ale zjistilo, že původní trasa Medlešické spojky již není územně průchodná a byla vyhledána jiná trasa,

Pokračovat ve čteníTéma: Medlešická spojka

Návrh: Průlehy v Třešňovce

Části Třešňovky jsou protkány rýhami a příkopy, které vedou víceméně po spádnici. Rýhy přispívají k rychlému odvodňování Třešňovky. V případě přívalových dešťů pak dochází k potížím v oblasti Podskály.

Navrhujeme vytvoření „kaskády“ drobných průlehů v podobě nízkých hrázek z hlíny a drnů ve výšce do 30 cm

Pokračovat ve čteníNávrh: Průlehy v Třešňovce

Návrh: Zdvojkolejnění rosického železničního mostu přes Labe má zrychlit vlakové spojení do Pardubic

Podle registru smluv je konečná cena 2,68 miliardy korun. Pokračuje tak trend, kdy stavby na železnici proti odhadované ceně výrazně zdražují. V projektu byla odhadovaná cena 2,19 miliardy korun.

Správě železnic se v březnu zkomplikovaly plány na zahájení velké akce kvůli stavebnímu povolení, které napadla společnost SK – EKO Pardubice. Od středy ale může stavět. „Stavební povolení již nabylo právní moci,“ potvrdila mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Pokračovat ve čteníNávrh: Zdvojkolejnění rosického železničního mostu přes Labe má zrychlit vlakové spojení do Pardubic

Návrh: Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov

Podle článku místostarosty Stanislava Šťastného v Ozvěnách bude vstup na hřbitov bude realizován širokou kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem v průběhu roku 2019.

Na obrázky návrh brány paní Odehnalové. Návrh byl schválem ZM.

Tuto variantu preferuje farnost.

Doplněno podle Ozvěn 7/2020

Na základě diskuze o koncepci této brány na stránkách zpravodaje Ozvěn a připomínek radnice ji ve veřejné soutěži navrhla mladá designérka P. N.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kovaná brána v novém vstupu na hřbitov