Téma: Obchvat Slatiňan

Přímo středem města prochází frekventovaná silnice 1.třídy I/37. Jak naše země bohatne, tak houstne i provoz na této silnici a stává se čím dál větším problémem pro život ve městě. Proto většina z nás s netrpělivostí očekává stavbu silničního obchvatu, který by měl obejít Slatiňany a Chrudim, o které se mluví snad přes 20 let.

Na konci roku 2015 tehdejší premiér Bohuslav Sobotka otevřel první část kolem Chrudimi, což nám dává naději, že bude dokončen a obejde také Slatiňany.

Pokračovat ve čteníTéma: Obchvat Slatiňan

Téma: Cyklistická doprava podle Generelu dopravy

V roce 2022 zastupitelstvem schválná dokumentace:

Mapuje nebezpečná a neprůchodná místa pro cyklisty, aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.*

Návrhy řešení se zabývá Textová část dokumentu Generel dopravy – A. 1 Technická zpráva v kapitole 8.2. Cyklistická doprava.

Ve shodě s koncepcí dvou na sebe kolmých páteřních koridorů, popsanou podrobněji v kapitole 8.3 Pěší doprava,

Pokračovat ve čteníTéma: Cyklistická doprava podle Generelu dopravy

Téma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro chodce, aby je bylo možno řešit koncepčně, tedy od nejvážnějších a v souvislostech než jen nějak nahodile.

Mapa je pouze pro zmapování „slabých míst“ bez ohledu na to, jak to budeme chtít řešit a jestli to je vůbec jde.

 

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průchodnosti města pro chodce

Téma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Toto je pracovní verze mapy pracovní skupiny v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany . Mapa by měla být podkladem pro firmu připravující General dopravy a parkování a pravděpodobně se dostane i do Strategického plánu rozvoje města.

 

Cílová skupina*: samostatní pěší, pěší 2 vedle sebe, koloběžkáři do 10ti let, chodci s kočárkem, chodci z dvoukolovým vozíkem, vozíčkáři

Níže je pracovní mapa pracovní skupiny,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průchodnosti města pro chodce

Téma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Zmapování nebezpečných a neprůchodných míst pro motorovou dopravu v pohybu i v klidu (parkování), aby je bylo možno řešit koncepčně (tedy podobně, např. od nejvýznamnějších a v souvislostech) než jen nějak nahodile a nesouvisle.

Pokračovat ve čteníTéma: Mapa průjezdnosti města pro auta

Téma: Pracovní mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Pracovní mapa pracovní skupiny, která sloužila jako podklad pro zhotovitele, který z toho udělal dokument (odkazovaný výše).

Mapa slouží pouze pro zmapování „slabých míst“. Nemá řešit, jak se bude to které místo řešit a jestli to je vůbec jde.

Cílové skupiny jsou: cestující do školy a zaměstnání po městě, transport po městě na středně dlouhé vzdálenosti (návštěvy, nákupy) především seniorů, cesty k zastávkám veřejné dopravy, místní za sportem,

Pokračovat ve čteníTéma: Pracovní mapa průjezdnosti města pro cyklisty

Návrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.

Jedná se o pořízení 3 nových osvětlovacích těles do prostor, kde dostud VO nebylo.*1

Akce by se mohla provést v roce na rok 2020, pokud bude v možnostech rozpočtu a bude s ní souhlasit zastupitelstvo.

5/2022 Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zajištění výběru zhotovitele a komplexní administrace dotace akce Stavba veřejného osvětlení v části ulice T.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nové osvětlení TGM od STS po parkoviště u úřadu

Návrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Uvažovaný parčík před Sokolovnou, tzv. Machačům palouk, na městském pozemku mezi Tyršovou a TGM.

Nový územní plán nevylučuje toto použití (konkrétně textová část).

Historicky zde měla vzniknou bytovka a také kulturní dům*.

Pokračovat ve čteníNávrh: Pěší propojení a parčík mezi TGM a Tyršovou

Téma: Propagační video města

V rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ jsou také prostředky na propagační video města Slatiňany. Video bude pravděpodobně umístěno na web města a promítáno návštěvníkům při různých příležitostech. Mělo by mít profesionální úroveň, mělo by představit město zejména návštěvníkům v pokud možno stručné a poutavé formě.

Video vytvořila agentura FiftyFifty kreativní agentura s.r.o.  Kombinuje dvě dějové linky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s naším městem neodlučitelně spjatý.

Pokračovat ve čteníTéma: Propagační video města

Téma: Medlešická spojka

Přeložení trati Chrudim – Rosice n.L. přes Medlešice do Pardubiček a odtud po vlečce na hlavní nádraží.

Tato idea je dosti stará a byla předmětem několika studií. Záměr výstavby Medlešické spojky byl prověřován v roce 2008 v dokumentaci „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Medlešická spojka“ (PD+IZ,SUDOP PRAHA 2008). Předmětem řešení byla vlastní spojka, která navazovala na stavbu Sanační průjezd železničním uzlem Pardubice. Při projednávání se ale zjistilo, že původní trasa Medlešické spojky již není územně průchodná a byla vyhledána jiná trasa,

Pokračovat ve čteníTéma: Medlešická spojka