Ukrajinci ve Slatiňanech a kdo jim jak pomáhá

Zkusím zde shrnout situaci, abychom věděli, jestli je uspokojivá, nebo se máme (jako občané) ještě o něco snažit.

Válka na Ukrajině zdaleka nekončí1. Podle statistik OSN uteklo od začátku války z Ukrajiny 6,2 milionu lidí (14% populace), nejvíce přes polské a rumunské hranice2.

V Česku je registrováno 340 tis utečenců z Ukrajiny2 (3% populace ČR). Budoucnost konfliktu je nejistá, sever Ukrajiny se stabilizuje, ale na jihu se stále bojuje. Aktuálním cílem útoku je celý jih až po moldavské hranice. Agresor si navíc dává záležet, aby občasným ostřelováním celého území státu držel v nejistotě obyvatele celé země včetně vnitřních vysídlenců, pro které je pak případný následný útěk za hranice (třeba do Čech) o to menší překážka.

Utečenci nejsou jednolitá masa. Jsou mezi nimi:

 • vyhnaní frontou ze svých domovů, z nichž mnohé byly zničeny, kteří sbírají odvahu a peníze na jejich obnovu, případně po dobu obnovy část rodiny ponechává v zahraničí.34 I města jen ohrožena útokem (např. Oděsa) jsou týdny a měsíce ochromena kvůli obraně a riziku útoku, nefungují pořádně zaměstnavatelé, školy, úřady, služby… 5.
 • Někteří utekli před frontou s dětmi, aby je odvedli do bezpečí, u některých rodin je otec odvedený v armádě nebo padl.6Žijí v nejistotě, protože nikdo neví, kdy to skončí. Bojí se plánovat, co budou dělat děti o prázdninách, ne-li po prázdninách, protože nesnesou pomyšlení, že tu budou další dlouhé měsíce odloučeni od ostatních členů rodiny7.
 • V některých oblastech, hlavně pod kontrolou Ruska, probíhají čistky za pomoci místních kolaborantů a případným navrátilcům může jít o život89. Rusové některé Ukrajince deportují a nedovolí jim návrat10.
 • Další využili možnosti získání víz, aby se připojili ke svým příbuzným, kteří pracují na Západě, kteří za nimi jezdili co 3 měsíce a posílali jim dosud jen peníze1112
 • Jiní žili na hranici chudoby už na Ukrajině a na Západě doufají, že to bude snazší13, protože životní podmínky na Ukrajině se všeobecně ještě zhoršily vlivem války, blokády přístavů, zničenou infrastrukturou v místě bojů, zničenými pracovními příležitostmi.

Někteří se tedy už mohou vracet, ale jiní ještě ne. Je nutné mít na paměti, že to může trvat i několik let, jako to je například v Sýrii, kde trvá válka už 9. rok a počet uprchlíků (5,6 mil.) stále neklesá(!)14. Navíc ze zkušeností minulých válečných konfliktů zůstává v hostitelské zemi průměrně 70 procent uprchlíků trvale15. Na to je třeba se připravit.

Podle studie Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+16 může vést nedostatečná integrace uprchlíků do společnosti a na trh práce k negativním společenským efektům– nižším mzdám a vyšší nezaměstnanosti mezi pracovníky s nízkou kvalifikací, posílení šedé ekonomiky a segregace v bydlení, omezení začlenění do majoritní společnosti s dopadem na děti apod. Naopak úspěšná integrace může vést k příznivému dopadu migrace na českou ekonomiku trpící v určitých sektorech nedostatkem zaměstnanců a ve střednědobém horizontu může pomoci i důchodovému systému díky posílení mladších demografických skupin17. K tomu je ale třeba, aby se uprchlíci nekoncentrovali do ubytoven a jiných nevyhovujících forem bydlení vč. bezdomovectví; tlak na okamžitý zisk agenturní / prekarizované / low-skilled či i pololegální formy práce, posílení závislosti na zprostředkovatelích těchto prací a nevyužití potenciálu kvalifikací pracovníků z Ukrajiny; vysoká mobilita rodin a koncentrace v místech nízkokvalifikované práce povede k prostorovému a sociálnímu vyloučení; a dlouhodobě pak také všechny dopady tohoto vyloučení na horší začlenění do vzdělávání, zdravotní stav a v dalších oblastech.18

Ve Slatiňanech…

Ve Slatiňanech je aktuálně registrováno 147 ukrajinských utečenců:19

Slatiňany muži ženy bez pohlaví
do 3 4 5 0
do 6 5 6 0
do 15 17 22 0
do 18 3 6 0
do 65 7 69 0
nad 65 0 3 0
36 111 0
24% 76% 0%
celkem 147

 

Kde bydlí

Spartak

Spartak – ubytovna

Největší komunita je v ubytovně u kurtů ve Spartaku a to 63 osob, většinou ženy s dětmi. Spartak zatím počítá se zachováním tohoto ubytování i přes prázdniny. Různá soustředění, která zde měla nasmlouvaná ubytování, Spartak vypověděl s tím, že umožní v případě zájmu ubytování sportovců v dolní tělocvičně, která se stejně během prázdnin téměř nevyužívá. Někteří akceptovali, někteří zrušili a hledají jinde.20

Ve druhé ubytovně na hřišti s kapacitou 11 míst se s Ukrajinci nepočítá, není na to vhodná ani kapacitně, tak kvůli složení stávajícího osazenstva.20

Na materiální zajištění byly uskutečněny v březnu sbírky a další případné potřeby se daří vyřešit přes správce, předsedu spartaku a dobrovolné dárce.20

DSS

V ústavu je ubytována rodina od Kyjeva, celkem 8 osob – 5 dospělých (z toho dva muži) a tři děti. Dva z dospělých mají aktuálně práci, jeden chlapec chodí do místní ZŠ. Ústav pro ně bezplatně zajišťuje ubytování, ostatní si zajišťují sami. Mají v ČR známého Ukrajince, který za nimi pravidelně jezdí, v případě potřeby jsou jim ochotni pomoci např. zaměstnanci, jedna zaměstnankyně původem z Ukrajiny pracuje v ústavu již mnoho let.21

Zámek

Národní památkový ústav poskytl dočasné ubytování v jedné z vedlejších budov náležících slatiňanskému zámku ubytování pro 6 osob postižených válkou na Ukrajině.22

Ubytování v soukromí

Další Ukrajinci bydlí v rodinách. Toto je ohledně integrace nejúčinnější způsob, protože zde se dá kromě materiálního zabezpečení očekávat také např. pomoc s úřady, českou konverzací a sdílením starostí. Tento způsob ubytování uprchlíků je běžný i v jiných zemích, jako je např. Polsko23 nebo Švýcarsko2425.

Další nezjištěný počet Ukrajinců je ubytován v bytech. Díky státnímu příspěvku na ubytování26 se Ukrajinci stali zajímavou komoditou pro pronajímatele bytů. U nich se však nedá spoléhat, že jim pomohou v případě potřeby i jinak.

Veřejnost ani městský úřad27 však nemá zdroj, který by poskytl informace o ubytování Ukrajinců v soukromí, abychom to mohli sledovat a případně jim cíleně nabídnout pomoc.

Pro koordinaci ubytování v soukromí slouží lze použít např. projekt Uprchlíci vítejte (uprchlici-vitejte.cz) , který vznikl s úmyslem zprostředkovat uprchlíkům adekvátní bydlení u soukromých osob. Vyhrazujeme se proti cílené segregaci v hromadných ubytovacích zařízeních. Naopak považujeme za klíčové umožnit uprchlíkům bydlet s místními lidmi, a tím usnadnit a podpořit jejich integraci do společnosti nebo společný web českých neziskovek pomahejukrajine.cz.

Péče o děti

Základní škola

Na základní škole ve Slatiňanech se momentálně vzdělává 27 žáků z Ukrajiny od 1. do 9. třídy. První děti přijímali již 21. března 2022. Snaží se je maximálně integrovat a zapojit do života školy. V pondělí a v pátek mají ukrajinští žáci intenzivní výuku českého jazyka ve dvou skupinách a rychle se zlepšují. V ostatní dny se učí společně s českými spolužáky ve třídách. Učitelé se je snaží dle možností a s pomocí ostatních dětí zapojovat do výuky. Je to pro všechny zúčastněné cenná zkušenost.

Ředitel Ivo Mandys dodává: Pro učitele i asistenty je to opět mimořádně náročné období a za jejich práci jim patří velký dík. V 9. třídách máme nyní 4 ukrajinské žáky. Všichni zdárně absolvovali přijímačky a byli přijati na zvolené střední školy. Vzhledem k vysoké naplněnosti tříd už moc prostoru pro přijímaní dalších žáků nemáme.

Pomoc bychom potřebovali zejména v období letních prázdnin, aby ukrajinské děti neztratily kontakt se spolužáky, dále se zdokonalovaly v českém jazyce a co nejvíce se začlenily do života ve Slatiňanech.

Mateřské školy

V městské MŠ je aktuálně 6 ukrajinských dětí ve věku 3-6 let, chodí dle potřeby tak jako naše děti, po obědě, na celý den. Kapacita je v tuto chvíli naplněna.28 .

Mateřská školka Děvčátka Momo nemá žádné ukrajinské děti kvůli již naplněné kapacitě29.

Junák Slatiňany

Na začátku války skauti zorganizovali sbírky, pozvali rodiny na Čarodějnice a v pondělí 16.5. připravili odpolední program pro ukrajinské děti. V pomoci chtějí pokračovat.30

Městský úřad Slatiňany

Město ze svého transparentního účtu31 hradí obědy ve školní jídelně a další jídlo pro ukrajinské děti.32

MěÚ dále zaměstnává dva uprchlíky a spolupracuje se základní a střední školou ve vytváření podmínek k přijetí a začlenění ukrajinských dětí. Je připraveno pomoci, pokud se na něj někdo obrátí, čehož např. zatím nevyužil nikdo z těch, kdo ubytovávají uprchlíky v soukromí.32

Státní orgány ani jiné organizace město bohužel o distribuci uprchlíků na území města Městský úřad neinformují, takže se o nich dozvídá spíš nahodile.32

Farnost Slatiňany

Bible vyzývá křesťany, aby pomáhali uprchlíkům.33.

V Chrudimi Ukrajincům systematicky pomáhají:

(avšak ve Slatiňanech nepůsobí a podobné služby zde nedělají ani žádné jiné organizace)

Odbor krizového řízení – Městský úřad Chrudim

V Chrudimi se přímo zabývá agendou ukrajinských uprchlíků, avšak ve Slatiňanech nepůsobí34

Oblastní charita Chrudim

Charita provozuje potravinovou sbírku, hygienických potřeb, finanční sbírku, zhruba tuna materiální pomoci. Část dává individuálně lidem v nouzi na požádání. Zájemci nechť se obrátí na občanskou poradnu v Chrudimi v Radoušově ulici.35

Co se dá dál dělat?

 • Výše uvedená studie doporučuje:36
  • Výrazně posílit jazykové vzdělávání dospělých
  • Zajistit dostupnost dětských skupin a předškolního vzdělávání pro ukrajinské děti během pracovní doby jejich rodičů.
  • Bojovat s šedou ekonomikou – například regularizací současných ilegálních pobytů a zaměstnání v ukrajinské diaspoře, posílením kontrolní činnosti a administrativní jednoduchostí legálního zaměstnávání cizinců.
  • Nešťastné je koncentrování uprchlíků v ubytovnách.
 • To jsou samozřejmě hlavně úkol státu, tj. úředníků, ministerstev a politiků. Nicméně bez pochopení a podpory nás, občanů, a případné dílčí pomoci, to nezvládne, ani kdyby chtěl.
 • Otevřená a tolerantní spolčnost
  • Další riziko je, že někteří politici budou zneužívat uprchlíků pro své politické cíle, když tvrdí, že uprchlíci mohou za inflaci nebo za navyšování cen energií, což jsou lži.37
  • Také bychom měli být obezřetní před zprávami vyvolávajícími negativní emoce, což je typické pro pomluvy a dezinformace šířené hlavně přes internet (nejen) v rámci tzv. informační války3839, která má rozdělit společnost a oslabit schopnost se účinně bránit následným vojenským agresím.40
 • Lépe se vzájemně poznat. Je přece přirozené, že (nejen) lidi jsou obezřetnější před tím, co neznají. Ale jak na to?
připomínková akce Světýlko pro Tibet a Ukrajinu na Vrchlického návrší 11.3.2022

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že materiálně je ve Slatiňanech o uprchlíky postaráno uspokojivě, sociálně pak hlavně o děti během školního roku.

 1. Respekt: Rusko věří příběhům, ze kterých jde strach. Může se to změnit? – slatinak.cz[]
 2. Uprchlíci v datech: Podívejte se, kolik lidí našlo azyl ve vaší obci – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)[][]
 3. Hlavně nepodepsat lejstro a jít • RESPEKT[]
 4. Respekt: Nikdy nespadla jen jedna bomba – slatinak.cz[]
 5. Vítr, ticho a Oděsa • RESPEKT[]
 6. Jeho zbraní je modlitba a pomocná ruka. Duchovní Marian Kurylo bojuje za Ukrajinu po svém • mujRozhlas; https://pardubice.rozhlas.cz/node/8702135 []
 7. J.Bleha, ubytovatel v soukromí, 24/5/2022, e-mail[]
 8. podobně jako v případě rodiny Huschových po konci II. sv. války v Hroubovicích Krutý osud. Muž musel zemřít proto, aby se z kolaborantů stali vlastenci – Chrudimský deník (denik.cz)[]
 9. Dvacet dní v Mariupolu • RESPEKT[]
 10. Putin unáší rusky mluvící Ukrajince na Sibiř. A chlubí se, že je tím chrání před nacisty • RESPEKT[]
 11. Ukrajinka Ruskám: Přijeďte si pro svoje syny a podívejte se, jaký mír přinesli | Pardubice (rozhlas.cz)[]
 12. osobní rozhovor autora se zde žijícím Ukrajincem ve vlaku počátkem března 2022[]
 13. Romští uprchlíci se vrátili na Ukrajinu. Je to sociální turismus, míní Netolický – Chrudimský deník (denik.cz)[]
 14. Situation Syria Regional Refugee Response (unhcr.org)[]
 15. Přínos Ukrajinců je větší než náklady na ně, říká sociolog – Novinky.cz – rozhovor se sociologem Danielem Prokopem 19.3.2022[]
 16. Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ / Bydlení, trh práce, vzdělávání ; vypracovali: Česká sociologická výzkumná organizace PAQ research vypracovala ve spolupráci s akademickým spolkem České priority a za přispění dalších kompetentních lidí – např. z Člověka v tísni, Ministerstva školství apod.  z 16.3.2022[]
 17. PAQ_CP_Integrace_Uprchliku_PUBLIKACE_1vydani.pdf (diverzita.cz) str. 81[]
 18. PAQ_CP_Integrace_Uprchliku_PUBLIKACE_1vydani.pdf (diverzita.cz) str. 21[]
 19. Rozdělení osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině ve Slatiňanech podle věku a pohlaví – Informativní počty obyvatel v obcích – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) aktualizováno k 17. květnu 2022[]
 20. Jaromír Hanuš, telefonicky, 13/5/2022[][][]
 21. ředitel DSS Miroslav Kubín 18/5/2022 telefonicky[]
 22. kastelán Jaroslav Bušta emailem 19.5.2022[]
 23. BP telefonicky 20/5/2022[]
 24. DV osobně 13/5/2022[]
 25. Gastfamilien für ukrainische Geflüchtete (fluechtlingshilfe.ch)[]
 26. manual_solidarni_prispevek_A4_120522.pdf (mpsv.cz)[]
 27. Ukrajince ubytované ve Slatiňanech nahlaste na úřad – slatinak.cz[]
 28. ředitelka Eva Tomišková tel. 20/5/2022 a 31/5/2022[]
 29. učitelka telefonicky 19/5/2022; dotaz emailem 18/5/2022[]
 30. Daniel Vychodil emailem 19/5/2022[]
 31. Město Slatiňany vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Z výtěžku sbírky budou hrazeny náklady spojené s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města Slatiňany a nákup potravin, hygienických a ostatních potřeb pro ně. – Slatinany[]
 32. Dne 25.05.2022 v 12:37 Josef Prokš tajemník MÚ, emailem[][][]
 33. společenství farnosti Slatiňany – Uprchlíci – Co říká Bible?[]
 34. emailem  Marek Kozák; Městský úřad Chrudim; vedoucí  oddělení krizového řízení[]
 35. ředitel Charity Chrudim Roman Pešek telefonicky 18.5.2022[]
 36. Bydlení, trh práce, vzdělávání: Jak postupovat v integraci ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+ (paqresearch.cz)[]
 37. Nejdůležitější je, aby politici uprchlíků nezneužívali, říká Šimon Pánek, nový držitel Ceny Arnošta Lustiga – Člověk v tísni (clovekvtisni.cz)[]
 38. Nenávist nevzniká na sociálních sítích, ale ve společnosti, říká Heřmanová – DVTV na Aktuálně.cz (aktualne.cz)[]
 39. 2022: Ruská informační válka – Mediální vzdělávání – Současná ruská propaganda – JSNS[]
 40. Alexandra Alvarová: Průmysl lži (celý záznam) – YouTube[]

3 komentáře u „Ukrajinci ve Slatiňanech a kdo jim jak pomáhá“

 1. Výtah z doporučení České školní inspekce ke vzdělávání ukrajinských žáků. Vesměs se to u nás děje, ale aby vidět, že to podobně vidí i ministerstvo:

  Doporučení pro školy

  • Nadále udržovat strategii integrace ukrajinských dětí a žáků v běžných a smíšených třídách, při respektování jejich speciálních vzdělávacích potřeb a jazykové připravenosti k takovému kroku (např. využití diagnostiky dětí a žáků, formulace vzdělávacích plánů).
  • Ukrajinské děti a žáky vzdělávat v adaptačních či samostatných skupinách pouze v opodstatněných případech (např. intenzivní výuka češtiny jako druhého jazyka, doučování, socializační aktivity), a to po nezbytně nutnou dobu.
  • Systematicky podporovat ukrajinské děti a žáky v rozvoji jejich dovedností komunikovat v českém jazyce, vedle intenzivní výuky češtiny jako druhého jazyka využívat další příležitosti pro utváření kontaktu ukrajinských dětí a žáků s českým jazykem (např. účast na mimoškolních aktivitách, komunikace s českými spolužáky).
  • Nastavit cílený systém sledování psychických problémů nově přicházejících ukrajinských dětí a žáků, v rámci možností vytvořit adekvátně vybavená místa pro relaxaci žáků a usilovat o zajištění dostupné péče odborníků.
  • Aktivně využívat také příležitosti spojené s příchodem ukrajinských dětí a žáků a se vzděláváním ve vícejazyčném prostředí (např. rozvoj jazykových kompetencí ostatních žáků při přímé komunikaci jiným než českým jazykem).
  • Pokračovat ve spolupráci s partnery při vzdělávání a socializaci ukrajinských dětí a žáků, případně vyhledávat partnery nové.
  • Sledovat vztahy nově příchozích ukrajinských dětí a žáků se všemi ostatními dětmi a žáky školy, stejně jako postoje všech zákonných zástupců, a aktivně předcházet vzniku potenciálních konfliktů; důsledně vysvětlovat zákonným zástupcům nově příchozích ukrajinských dětí a žáků fungování a odlišnosti českého vzdělávacího systému a současně ubezpečovat zákonné zástupce všech ostatních dětí a žáků, že škola dělá vše pro to, aby kvalita a efektivita vzdělávání všech dětí a žáků nebyla důsledky migračních událostí oslabena.
  • Aktivně přistupovat k podpoře pedagogů v oblasti jejich well-beingu a psychohygieny, stejně jako rozvoje kompetencí pro práci se žáky s odlišným mateřským jazykem.
  • Aktivně promýšlet a nabízet volnočasové aktivity pro smíšené kolektivy ukrajinských a ostatních dětí a žáků, s důrazem na realizaci pohybových aktivit, které mají zásadní význam pro fyzické i duševní zdraví na straně jedné a pro stírání jazykových i osobnostních bariér na straně druhé, což významně napomůže úspěšnější integraci.

  Doporučení pro zřizovatele

  • Podporovat zřizované mateřské a základní školy při využívání nástrojů na podporu adaptace a učení nově přicházejících ukrajinských dětí a žáků (např. činnost adaptačních skupin, výuka češtiny jako druhého jazyka, intenzivní výuka v samostatných skupinách, podpora výuky žáků s odlišným mateřským jazykem asistentem či specialistou, diagnostika).

  zdroj: https://csicr.cz/CSICR/media/Prilohy/2022_p%C5%99%C3%ADlohy/Dokumenty/Prubezna-zprava-o-integraci-a-vzdelavani-ukrajinskych-deti-a-zaku.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.