Téma: Zalévání stromů v Třešňovce dobrovolníky

V několika etapách proběhla obnova stromků v Třeňovce a bude potřeba je zalévat. O stromy v Třešňovce se dílem stará údržba města, správce Městských sadů Daniel Vychodil a dobrovolníci.

Již několik let je to skupina, kterou organizuje emeritní lékař a kandidát za Sedmu v roce 2018*.

Pokračovat ve čteníTéma: Zalévání stromů v Třešňovce dobrovolníky“

Téma: Statut městských sadů

Sady „U Křížku“ ve Škrovádu a u silnice směrem k „Celní škole“

Tyto sady byly v letech 2017–2019 obnoveny díky iniciativě místního skautského střediska a občanské veřejnosti. Na základě usnesení zastupitelstva města vydala dne 24. 8. 2022 rada města statut městských sadů. Rozvádí podmínky péče o sady města Slatiňany následujícím způsobem.

Povinnosti města

  1. Pro efektivní údržbu a rozvoj těchto sadů rada města jmenuje a odvolává správce městských sadů (z vlastních řad nebo dodavatelsky či smluvně)
  2. Vyčlenit potřebné prostředky na údržbu a rozvoj sadů města Slatiňany
  3. Poskytovat nezbytnou součinnost a podporu při plnění povinností správce

Povinnosti správce

  1. Koordinuje údržbu a rozvoj sadů města Slatiňany a všechny
    níže uvedené aktivity.

Pokračovat ve čteníTéma: Statut městských sadů“

Téma: Zásady péče o stromy při stavebních pracích

Na co si dát pozor při projektování a stavbách v okolí stromů.

Stavba a stromy

Smyslem ochrany stromů je předcházet poškození dřevin při plánované
i probíhající stavební činnosti. Ideální je neumisťovat v kořenové zóně
stromů žádné stavby. Pokud to není možné, je nutné narušení kořenového
prostoru minimalizovat (např. bezvýkopové technologie). (obr. I a H)*

Inventarizace a zhodnocení stromů

Ochrana dřevin při stavební činnosti probíhá pod odborným dozorem,
který vstupuje do procesu již v přípravné fázi projektu.

Pokračovat ve čteníTéma: Zásady péče o stromy při stavebních pracích“