Územní plán – volby 2022

Finišuje územní plán, který umožňuje pomocí veřejné debaty najít snesitelnou hranici mezi soukromým a veřejným zájmem.

Přípravě územního plánu se věnuje Výbor pro územní plánování, který funguje již 3. volební období a v jehož čele je aktuálně Jan Brůžek ze Sedmy1, a to i přesto, že Sedma je v tomto volební období v opozici. Tuto roli Sedmy v přípravě ÚP respektují i vládnoucí strany SNK, ODS a TOP09, které to zanesly také do své koaliční smlouvy.

Vesměs jednohlasně2 se do současnosti (2022) podařilo udržet verzi plánu s velmi omezeným rozvojem staveb a výroby a to i ve srovnání se současným územním plánem ve prospěch veřejně dostupných přírodních lokalit (Třešňovka, Borek, Podhůra) a polí. Poměrně urputně se také brání proměně zahrádkářských lokalit na obytné.

K dokončení územního plánu dojde nejspíš v nastávajícím volebním období. Jeho konečná podoba se může přitom výrazně změnit, poslední slovo budou tedy mít nově zvolení zastupitelé. Zvlášť u nově kandidujících stran je otázka, jaké mají z územním plánem záměry, kam by se posunul v případě, že by získaly větší váhu v zastupitelstvu.

Minulé volební programy

Tématu se věnovaly tyto strany, vybírám pouze relevantní a měřitelné sliby:

Sedma chtěla chránit krajinu proti zástavbě v cenných lokalitách okolí zámeckého parku, pod Třešňovkou, v blízkosti škrovádských skal apod.3

SNK slibovala v novém územním plánu zajistit ochranu památkově a krajinově cenných území.4

Lidovci také chtěli v oblasti územního plánování zachovávat krajinný ráz.5

Nové volební programy

ODS+TOP09 chce šalamounsky „prosazovat smysluplné změny.“6

Podobně SPD požaduje revizi územního pro vyjmutí zájmů finančním zájmům lobistických skupin, aniž by aspoň naznačilo, co tím má na mysli7

Zato Sedma budeme nadále chránit krajinu proti zástavbě v cenných lokalitách (v okolí zámeckého parku, pod Třešňovkou, v blízkosti škrovádských skal atd.)8

Komentáře kandidátů

Pro Ivana Jeníka (SNK) je poslední návrh ÚP vyvážený, snad až na plánované parkoviště pod Monacem, které vnímá to jako zbytečný zábor zemědělské půdy, když je možnost parkovat v blízkém okolí .

Z dotázaných9 k tomuto tématu zatím nikdo nic navíc nemá.

  1. Členové komise pro územní plán 2018-2022 – slatinak.cz[]
  2. 17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu – penziony nebudou – aktualizováno – slatinak.cz[]
  3. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 4.1[]
  4. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 5[]
  5. KDU-ČSL – volební program 2018 – slatinak.cz[]
  6. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[]
  7. Volební program 2022 – SPD – slatinak.cz[]
  8. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
  9. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU ; lidovci: DP, DH, MD; Vraníci: MH, JK, PŠ; SPD+VB: JS, JB dotázáni e-mailem 1.8.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.