Parkování, cyklisté, chodci či zeleň v ulicích – čemu dát přednost? – volby 2022

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Šíře žádné ulice kromě TGM neumožňuje umístit dva chodníky, parkovací pruhy, dva průjezdné pruhy (byť jeden aspoň pro cyklistu) a ještě dostatek zeleně. Něco vždy musí ustoupit. Ale co?

Průběžně se rekonstruují ulice, což je nejvhodnější příležitost upravit jejich uspořádání. Avšak každá rekonstrukce byla spíš poplatná době, než aby měla nějakou společnou myšlenku. Výsledkem jsou ulice Klášterní, Čechově, Neumannově ulici nebo ve Škrovádě kolem Wiki, Svatojánská nebo proti Olšině a další se připravují.

Pro jednotnější postup rekonstrukcí se v tomto volebním období podařilo vytvořit, veřejně projednat a zastupitelstvem schválit Generel dopravy a parkování, který řeší nejen auta (jako dosavadní Doprava v klidu z roku 2008) ale také zmiňuje (i když ne moc podrobně) cyklisty, chodce i veřejnou dopravu. Na tvorbu dokumentace se podařilo sehnat dotaci v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany – slatinak.cz pokrývající 90% nákladů a kterou připravil a projekt za město vedl místostarosta.

Generel však určuje jen přibližně budoucí strukturu ulic. Přesné složení pruhů, chodníků a parkovacích stání se nechává na projednávání té které ulice a je tedy stále otevřené, takže má smysl se nad tím i dále zamýšlet:

Když se tedy volí1 mezi druhým chodníkem, pruhem pro parkování, obousměrným provozem cyklistů a zelení, co byste upřednostnil a co by bylo jako druhé v pořadí?

A co soudíte o parkování na zeleni? Např. na Škrovádském nábřeží a před plovárnou. Má ho město začít nechat pokutovat, nadále neřešit nebo má zde město vytvořit parkovací místa? Zpevněná nebo zelená)?  Na účet uživatelů anebo svůj?

Minulé volební programy

Tématu se vcelku nevěnovala žádná strana. Dílčí sliby však daly 4 strany:

Sedma byla pro bezpečnou cyklodopravu.2, avšak nové koncepční dokumenty podpořila jen část zastupitelů3.

SNK slibovalo budování cyklostezek na katastru města4 a prvků pro posílení bezpečnosti dopravy 5.

ODS+TOP09 chtělo efektivně zpomalit dopravu na hlavních ulicích města6, o větší bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích města7.

Nové volební programy

ODS+TOP09 slibuje zřídit přechod u Bonetu a další v ulici Vítězství podle schválené koncepce dopravy.8

SPD podpoří každý dobrý nápad k řešení dopravní situace v obci. Chtějí obnovit jednání o výstavbě Náplavky pod silničním mostem.9

Lidovci nechtějí zapomínat na chodníky, parkovací místa, ani na cyklostezky.10

Sedma chce rozvoj bezpečné cyklodopravy a cyklopodjezd pod mostem knížete Auersperga.11

Komentáře kandidátů

Dotázáni byli před vydáním článku kandidáti z každé kandidující strany12.

 

 1. Priority při stavbách a rekonstrukcích ulic – slatinak.cz[]
 2. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 3.2[]
 3. proti byli Drahokoupil, Kolek, Vychodil (SEDMA) a pak ještě Kolouch (ODS) – hlasování Zastupitelstva 3/2022 o přijetí dopravní koncepce[]
 4. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 20[]
 5. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 26[]
 6. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 4.5[]
 7. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 6.3[]
 8. Volební program 2022 – ODS+TOP09 – slatinak.cz[]
 9. Volební program 2022 – SPD – slatinak.cz[]
 10. Volební program 2022 – KDU-ČSL – slatinak.cz[]
 11. Volební program 2022 – Sedma – slatinak.cz[]
 12. SNK: IJ, MC, FR, SS, PH, RR, ZK, MŠ; Sedma: JP, DV, JB, DD, JP, JŠ, VP, LM, JP; ODS+TOP09: SŠ, VS, MM, JS, JU, ML ; lidovci: DP, DH, MD, AP, DP; Vraníci: MH, JK, PŠ; SPD: JS, JB, BN,  dotázáni e-mailem 17.8.2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.