Parkování, cyklisté, chodci či zeleň v ulicích – čemu dát přednost? – volby 2022

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Parkování a zeleň v ulicích.

Šíře většiny ulic neumožňuje umístit dva chodníky, parkovací pruhy a ještě dva průjezdné pruhy byť aspoň pro cyklistu. Řešilo se to v Klášterní, Čechově, Neumannově ulici nebo ve Škrovádě kolem Wiki.

Podařilo se vytvořit nové komplexnější koncepční dokumenty určující některé konkrétní úpravy ulic a provozu v nich s ohledem na motoristy, cyklisty, chodce i veřejnou dopravu. Na tvorbu dokumentace se podařilo sehnat dotaci1, kterou připravil a projekt za město vedl místostarosta. Koncepce byla během tvorby veřejně představena veřejnosti2, zastupitelstvu3 a nakonec ji zastupitelstvo schválilo45.

Tyto dokumenty navázaly na dokument Doprava v klidu, která řešila jen provoz aut a parkování a kterou si město nechalo zadat a odsouhlasilo v roce 2008.

Koncepční dokumenty neurčují jen přibližně budoucí strukturu ulic, přesné složení pruhů, chodníků a parkovacích stání se nechává na projednávání té které ulice.

Když se volí mezi druhým chodníkem, pruhem pro podélné parkování, obousměrným provozem cyklistů, zelení6 anebo ponechání na řidičích, chodcích, cyklistech a policí, ať se sami domluví, co byste upřednostnil a co by bylo jako druhé v pořadí?

A co soudíte o parkování na zeleni? Např. na Škrovádském nábřeží a před plovárnou. Má se to pokutovat, zpevnit na účet města, na účet uživatelů, auta odklonit jinam anebo to nadále neřešit?

Minulé volební programy

Tématu se vcelku nevěnovala žádná strana. Dílčí sliby však daly 4 strany:

Sedma byla pro bezpečnou cyklodopravu.7, avšak koncepční dokumenty řešící ji podpořila jen částečně5.

SNK slibovalo budování cyklostezek na katastru města8 a prvků pro posílení bezpečnosti dopravy 9.

ODS+TOP09 chtělo efektivně zpomalit dopravu na hlavních ulicích města10, o větší bezpečnost a plynulost dopravy na silnicích města11.

Nové volební programy

zatím nic, nejsou ještě zveřejněny…

Komentáře kandidátů

zatím nic, sbírají odvahu… (:

 

 1. v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany – slatinak.cz[]
 2. Veřejné seznámení se s dopravní koncepcí města – slatinak.cz[]
 3. 19. Zasedání zastupitelstva 2022 – dopravní koncepce města – slatinak.cz[]
 4. 20. Zasedání zastupitelstva 2022 – úvěr, investiční záměry, generel dopravy, silo ve Škrovádě, odpady, uprchlíci ve Slatiňanech – poznámky z jednání – slatinak.cz proti byli jen: Drahokoupil, Kolek, Vychodil (SEDMA) a Kolouch (ODS) []
 5. hlasování Zastupitelstva 3/2022 o přijetí dopravní koncepce[][]
 6. Priority při stavbách a rekonstrukcích ulic – slatinak.cz[]
 7. Sedma – volební program 2018 – slatinak.cz 3.2[]
 8. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 20[]
 9. SNK – volební program 2018 – slatinak.cz 26[]
 10. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 4.5[]
 11. TOP09 a ODS – volební program 2018 – slatinak.cz 6.3[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.